TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Regulamin serwisu Zamba.pl

Każdy, kto zarejestrował się jako użytkownik Zamba.pl, zapoznał się z regulaminem i zgadza się korzystać z serwisu zgodnie z zasadami.

§1. Informacje podstawowe

1. Serwis Zamba.pl jest serwisem oferującym usługi opisane w poniższym regulaminie. Każda osoba korzystająca z serwisu i jego usług oświadcza, że zapoznała się z treścią regulaminu i dobrowolnie zgadza się przestrzegać postanowień zawartych w tym dokumencie.

2. Serwis Zamba.pl jest serwisem bezpłatnym, za wyjątkiem usług dodatkowych.

3. Informacja o płatnych usługach dodatkowych i ich cenach dostępna jest na stronach serwisu je opisujących.

4. Serwis Zamba.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje działań związane z korzystaniem z jego usług.

§2. Pojęcia i definicje

Zamba.pl / SERWIS - serwis internetowy zarządzany przez firmę Rate Solutions LCC z siedzibą w Tallinie w Estonii przy ulicy Parnu 69.

UŻYTKOWNIK - osoba, która zarejestrowała się i zaakceptowała regulamin serwisu Zamba.pl wypełniając stosowny formularz. Każdy z użytkowników posiada swoją unikalną nazwę użytkownika.

NAZWA UŻYTKOWNIKA - ciąg znaków wybierany podczas rejestracji w serwisie przez użytkownika.SOL - wirtualna waluta serwisu.

MODERATOR - użytkownik serwisu Zamba.pl dobrowolnie pełniący nadzór nad przestrzeganiem regulaminu serwisu przez innych jego użytkowników.

USŁUGI DODATKOWE - płatne usługi serwisu Zamba.pl opisane na stronie: http://www.zamba.pl/services.php

§3. Ogólne zasady korzystania z serwisu

1. Jedna osoba fizyczna lub prawna może posiadać tylko jedno konto w serwisie.

2. Rejestrując się w serwisie użytkownik poświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą.

3. Utworzenie i korzystanie z konta w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z serwisu. W tym celu należy zablokować konto. Po 2 miesiącach zablokowany profil zniknie permanentnie z serwisu. Użytkownik może zmienić zdanie przed upływem tego okresu.

5. Serwis może w dowolnym momencie zawiesić dostarczanie usług każdemu użytkownikowi. W szczególnych przypadkach serwis ma prawo do usunięcia konta użytkownikowi bez podania przyczyny takiego działania.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć swoich użytkowników bez ich zgody pod warunkiem, że takie działanie nie narusza ogólnej etyki i jest zgodne z prawem.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania materiałów promocyjnych i reklamowych na adres e-mail podany przy rejestracji przez użytkownika.

8. Reklama, promocja innych podmiotów, wysyłanie niechcianych wiadomości innym użytkownikom serwisu jest zabronione. Karą jest usunięcie konta.

9. Przy korzystaniu z usług serwisu zabrania się używania programów mogących zakłócić działanie serwisu Zamba.pl

10. Zabrania się rozpowszechniania treści erotycznych, nieetycznych, niezgodnych z prawem.

11. Zabrania się publikowania treści obraźliwych i o charakterze ofensywnym.

12. Zabrania się udostępnianie kont innym osobom.

13. Wszelkie próby naruszenia prywatności kont innych użytkowników będą surowo karane.

14. Rejestrując się w serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

§4. Odpowiedzialność

1. Firma Rate Solutions i serwis Zamba.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług użytkownikom serwisu.

2. Wszelkie szkody wyrządzone z powodu złamania tych przepisów, są pełną odpowiedzialnością osoby, która je spowodowała. Nie będzie zwrotów wirtualnych pieniędzy, jeżeli konto użytkownika zostanie zablokowane.

§5. Publikowanie treści w serwisie

1. Zabrania się umieszczania treści naruszających polskie i międzynarodowe normy prawne i etyczne.

2. Zabrania się umieszczania treści naruszających dobra osobiste lub obrażające godność innych osób.

3. Zabrania się działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej (za wyjątkiem płatnej usługi - reklamy tekstowej).

4. Zdjęcia profilowe, przed publikacją, są sprawdzane przez moderatora. Celem zdjęć profilowych jest pokazanie jak wygląda właściciel profilu, zatem muszą one spełniać szereg wymagań. Na zdjęciu profilowym powinien być widoczny właściciel profilu. W zdjęciach grupowych użytkownik musi napisać w komentarzu gdzie jest na zdjęciu np. "Jestem drugi od lewej", "Jestem w czerwonej bluzce". Zdjęcie musi mieć na tyle dobrą jakość i rozmiar, aby było widać twarz osoby. Odrzucamy zdjęcia, na których widać mniej niż połowę twarzy oraz zdjęcia zbyt ciemne aby rozpoznać twarz. Nie dopuszczamy nagich osób na zdjęciach, a także takich na których intymne części ciała są zakryte ale poza jest definitywnie wulgarna - decyzję o dopuszczeniu podejmuje moderator. Moderator ma prawo odrzucić zdjęcie w bieliźnie, jeżeli uzna, że charakter fotografii jest zbyt erotyczny. Zdjęcie profilowe nie może zawierać alkoholu, narkotyków, papierosów. Zdjęcie powinno być ułożone pionowe, dopuszczamy skos do około 45 stopni. Odrzucamy zdjęcia, które są tak przerobione komputerowo, że zmieniają wizerunek osoby lub osoba staje się nierozpoznawalna. Dopuszczalne są małe przeróbki, np. rozjaśnienie zdjęcia aby osoba na zdjęciu była bardziej wyraźna, wycięcie ze zdjęcia lub zakrycie papierosa czy alkoholu. Dopuszcza się tylko małe wąskie ramki. Użytkownik może umieścić na zdjęciu napis: swój nick, adres profilu na Zamba.pl, ksywkę, imię. Napis nie może zakrywać twarzy.

5. Zdjęcia w albumach są publikowane przez użytkowników bez wcześniejszej moderacji. Nie muszą one spełniać takich wymagań, jak zdjęcia profilowe. Większość odrzuconych zdjęć profilowych można umieszczać właśnie w albumach. Nie musi być na nich widoczny właściciel profilu. Jedynie zdjęcia erotyczne, pornograficzne, promujące agresję, czy zakazane środki odurzające będą usuwane.

§6. Reklamacje

1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być opisane i przekazane do wiadomości serwisu Zamba.pl przez system obsługi użytkownika tutaj.

§7. Postanowienia końcowe

1. Aktualny regulamin serwisu jest dostępny pod adresem: http://www.zamba.pl/rules.php

2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i poprawek w regulaminie bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Użytkownicy serwisu będą informowani o tych zmianach na tej stronie.

W przypadku złamania Regulaminu, w zależności jak mocne było jego złamanie, użytkownik zostanie ukarany. Jeśli złamanie Regulaminu nie było znaczące i nie było zamierzone, użytkownik łamiący Regulamin otrzyma ostrzeżenie od moderatora. Decyzje moderatora są wiążące. Jeśli złamanie zasad Regulaminu Zamba.pl było znaczące, konto użytkownika będzie zbanowane bez ostrzeżenia i bez możliwości odblokowania konta.

Regulamin przetwarzania danych osobowych

Zaakceptowanie niniejszego regulaminu oznacza, że użytkownik daje prawo właścicielom serwisu Zamba.pl na przetwarzanie informacji, które użytkownik opublikował na Zamba.pl, w tym zdjęcia oraz innych danych osobowych:

  • 1. w celu zapewnienia usług przez właścicieli Zamba.pl;
  • 2. w celach marketingowych przeprowadzanych przez właścicieli Zamba.pl, co obejmuje oferowanie użytkownikom bardziej osobistych, wygodnych i innowacyjnych rozwiązań przez właścicieli Zamba.pl oraz przez ich partnerów.
  • 3. dla własnych celów właścicieli Zamba.pl, jeśli używanie danych osobowych, w tym zdjęć, nie jest sprzeczne z ogólnymi zasadami etyki oraz z prawem Estońskim.

Przy korzystaniu z usług Zamba.pl lub aplikacji, która implikuje przekazanie danych użytkownika stronie trzeciej (w tym firmy spoza koncernu właściciela Zamba.pl), która jest związana z zakupem danej usługi, użytkownik uprzednio zgodził się przekazać im swoje dane osobowe, w tym zdjęcia, które są niezbędne do skorzystania z danej usługi. Jeśli użytkownik wycofa uprzednio wspomnianą zgodę, zostanie to uznane jako wypowiedzenie korzystania z serwisu. Właściciele Zamba.pl gwarantują, że nie opublikują Twoich zdjęć oraz innych danych osobowych z Zamba.pl w publikacjach online ani offline, które łamią prawo estońskie.

Akceptując niniejszy regulamin, użytkownik daje właścicielom Zamba.pl prawo do wysyłania użytkownikom Zamba.pl reklam własnych lub reklam partnerów na skrzynki wiadomości na serwisie oraz do wysyłania informacji firmowych na emaile użytkowników Zamba.pl.

Właściciele Zamba.pl gwarantują, że nie przekażą nikomu adresów email użytkowników, ani danych takich jak zdjęcia (nie włączając firm, które wchodzą w skład Estonian Telecom group), nie włączając uprzednio wymienionych (2.) celów.

Waluta serwisu

Użytkownik Zamba.pl może zakupić usługi serwisu Zamba.pl za Polskie Złote. Na stronie zakupu SOLi są wymienione metody płatności - użytkownik może załadować SOLe na swój profil aby wymieniać je na usługi. Usługi i ich ceny są wymienione na stronie z usługami. W zależności od metody załadowania SOLi, pobierana jest opłata - im większe wydatki, tym większa opłata za usługi.

Niektóre metody zakupu SOLi mają ograniczenia. Użytkownik będzie powiadomiony za pomocą SMS ile pieniędzy może załadować.

Serwis Zamba.pl ma wyłączne prawo do sprzedaży wirtualnej waluty serwisu (SOL). Sprzedaż wirtualnej waluty pomiędzy użytkownikami jest zabroniona. W przypadku zlekceważenia tej zasady, Zamba.pl ma prawo do zablokowania konta sprzedawcy oraz kupującego, włącznie ze środkami zgromadzonymi na tych kontach.Wirtualna waluta (SOL) ma okres ważności. SOLe tracą ważność po okresie 6 miesięcy od ostatniego zakupu płatnej usługi lub po okresie 6 miesięcy od ostatniej daty logowania na serwisie Zamba.pl. Po utraceniu ważności, SOLe zostaną osunięte z profilu użytkownika. Użytkownicy otrzymają ostrzeżenie na temat zbliżającego się okresu utraty ważności SOLi na 30, 7 i 1 dzień przed upływem okresu ważności. Aby przedłużyć okres ważności posiadanych SOLi, użytkownik musi zakupić jakąkolwiek płatną usługę na Zamba.pl,dodać środki na konto lub otrzymać SOLe od innego użytkownika. Wirtualna waluta otrzymana od serwisu Zamba.pl (za grę, etc), nie przedłuża okresu ważności. Użytkownik może sprawdzić datę ważności SOLi na stronie ze stanem konta.

Regulamin i warunki korzystania z aplikacji OpenSocial

Dodanie tej aplikacji zezwoli jej na dostęp do Twoich publicznych danych profilowych oraz do listy Twoich znajomych. Dodając aplikację do swojego profilu, udostępnisz swoje publiczne dane profilowe deweloperowi aplikacji oraz znajomym, którzy otrzymają Twoje aktualizacje, oraz innym użytkownikom aplikacji, którzy są użytkownikami naszej strony lub innej strony, na której ta aplikacja jest publikowana (zbiorowo nazwani "Odbiorcy Danych"). Poprzez "publiczne dane profilowe" rozumie się wszystkie informacje, które są dostępne na Twoim profilu, które nie mają ustawień prywatności, ograniczających dostep do Twoich znajomych, znajomych Twoich znajomych oraz do Ciebie. Powyższe obejmuje również zdjęcia i filmy.

Polityka prywatności

Odbiorcą informacji z cookies jest Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o. („SDO”) oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię oraz iż dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO. Dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Dane kontaktowe

Witryna jest zarządzana przez: Rate Solutions OÜ (nr rej. 10998212), adres: Pärnu str. 69, Tallinn, Estonia, 10134
Zapytania dotyczące transakcji kartami płatniczymi prosimy kierować do obsługi użytkownika ds. kart.
Pozostałe pytania prosimy kierować do obsługi portalu.